Στη γη επικρατούσε ειρήνη για πολλά χρόνια.
Οι επιστήμονες ανέπτυξαν μια τεχνολογία για να δαμάσουν το Πλέγμα Μορφοποίησης
αλλά η τεχνολογία προσβάλλεται από τον Ήβοξ, έναν κακό ιό υπολογιστή.
 
Μόνο μια δύναμη μπορεί να σταματήσει αυτόν και το στρατό του: οι Power Rangers!
Ανακατεύοντας ενέργεια «Morph-X» με DNA ζώων, δημιουργούν ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥΣ νέους μορφοποιητές,
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ όπλα, ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΥΣ συμμάχους Beast Bot,
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ζορντ και ΠΑΝΙΣΧΥΡΑ Megazords!
Ας ξεκινήσει η μάχη του κυβερνοχώρου!
It’s Morphin time!